ไม่มีลิ้งค์โดยตรงระหว่าง SEO และ Social Networks อ้างอิงจากGoogle แต่มีการใช้ลิ้งค์ทางอ้อม...