Select Page
SEO และ Social Media

SEO และ Social Media

ไม่มีลิ้งค์โดยตรงระหว่าง SEO และ Social Networks อ้างอิงจากGoogle แต่มีการใช้ลิ้งค์ทางอ้อม การทำให้เว็บไซต์ปรากฎหรือเป็นที่รู้จักบนเครือข่ายสังคม เราควรจะปรับปรุงพัฒนาเรื่อง SEO ควรจะเพิ่ม Twitter Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆในส่วนท้ายของหน้าเพจ สำหรับเพจบนเฟสบุ๊ค...